You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

market.madalikeciciftligi.com İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar İşbu sözleşme Gökçimen Mah. Esentepe Sk. No:2/1-2 Beyşehir/KONYA adresinde mukim Umay Deri Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri SAN.TİC.LTD.ŞTİ . (Bundan böyle kısaca "market.madalikeciciftligi.com" olarak anılacaktır) İle market.madalikeciciftligi.com sitesine üye olurken "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar "Üye": Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi "Site": market.madalikeciciftligi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi. "market.madalikeciciftligi.com Üyelik Hesabı": Üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak ve satın alma yapmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda market.madalikeciciftligi.com’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile site üzerinden erişilen üyeye özel internet sayfası. "Hizmet": Site içerisinde Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla market.madalikeciciftligi.com tarafından ortaya konulan uygulamalar. market.madalikeciciftligi.com, site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

3. Sözleşmenin Kapsamı İşbu sözleşmenin konusu, sitede satışa sunulan ürünler ve hizmetlerden yararlanma konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, market.madalikeciciftligi.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, sözleşme kapsamında ve internet sitesi üzerinde belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.4. Üyelik

4.1. Üyelik, market.madalikeciciftligi.com internet sitesine üye olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve market.madalikeciciftligi.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. 

4.2. Siteye üye olabilmek market.madalikeciciftligi.com tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

4.3. market.madalikeciciftligi.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. market.madalikeciciftligi.com, işbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararlarını, tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun market.madalikeciciftligi.com bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun market.madalikeciciftligi.com tarafından tespit edilmesi veya market.madalikeciciftligi.com’un ticari kararları doğrultusunda kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. Üye, market.madalikeciciftligi.com’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple market.madalikeciciftligi.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. Üyelerin, market.madalikeciciftligi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla market.madalikeciciftligi.com Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "e-posta" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "e-posta" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, market.madalikeciciftligi.com’un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. Üyeler site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler market.madalikeciciftligi.com’un, market.madalikeciciftligi.com’a iletilen veya site üzerinden üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan market.madalikeciciftligi.com’ un sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan ederler.

5.1.5. market.madalikeciciftligi.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, market.madalikeciciftligi.com’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla market.madalikeciciftligi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı market.madalikeciciftligi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Üye, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü market.madalikeciciftligi.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.1.7. Üye bildirmiş olduğu telefon numarası ve/veya e-mail adresi üzerinden market.madalikeciciftligi.com tarafından kendisi ile SMS, MMS, telefon ve/veya e-mail aracılığı ile her türlü bilgilendirme, lansman faaliyetleri, promosyon ve kampanyalar, açılışlar, davetler ve yeni ürün tanıtımları ile reklam faaliyetleri ve benzeri konular hakkında irtibata geçilerek ticari iletişim kurulacağını kabul eder ve onaylar. Üye dilediğinde üye girişi ekranında bulunan tercihlerim alanına girerek iletişim tercihlerini değiştirebilecektir. Herhangi bir zamanda, market.madalikeciciftligi.com’dan aldığınız pazarlama e-postalarındaki üyelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya irtibat kurarak, e-posta yoluyla ticari iletişim kurulmasını durdurabilirsiniz.5.2. market.madalikeciciftligi.com’ un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. market.madalikeciciftligi.com, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetleri işbu sözleşme koşulları kapsamında yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. market.madalikeciciftligi.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. market.madalikeciciftligi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, market.madalikeciciftligi.com’ un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. market.madalikeciciftligi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde market.madalikeciciftligi.com tarafından yapabilir. market.madalikeciciftligi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. market.madalikeciciftligi.com, sitede yer alan üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, alışveriş bilgilerini üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip işleyerek muhafaza edebilir. Üye siteye erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla kişisel bilgilerinin market.madalikeciciftligi.com çalışanları, ilişkili şirketleri bağlı ortaklıkları ve market.madalikeciciftligi.com adına hizmet veren diğer firmalar ile paylaşılacağını ve bilgilerinin Türkiye’de ya da yurtdışında saklanabileceğini kabul etmiş sayılır.

5.2.4. market.madalikeciciftligi.com, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; market.madalikeciciftligi.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. Üyelerin, siteye üye olurken sisteme yükledikleri kullanıcı isimleri, işbu üyelik sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin kullanıcı ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, market.madalikeciciftligi.com üyelik sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini üyeden talep edebileceği gibi dilerse üyeye önceden haber vermeksizin üyenin, üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2.6. market.madalikeciciftligi.com’ un kampanya, hediye ve satışları kendi stokları ile sınırlı olacaktır.

5.2.7. market.madalikeciciftligi.com’ da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü market.madalikeciciftligi.com’ a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde market.madalikeciciftligi.com, hatayı müşteri lehine olacak şekilde düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

5.2.8. market.madalikeciciftligi.com, üyelik gerektirmeyen servisleri, zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servisleri tamamen veya kısmen değiştirebilir ve/veya ücretli hale dönüştürebilir. Üye market.madalikeciciftligi.com tarafından yapılacak olası sözleşme değişikliklerine peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Ürün Teslimatı Teslimat masrafları Üye’ye aittir. market.madalikeciciftligi.com, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı market.madalikeciciftligi.com’a aittir. Teslim anında Üye’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi market.madalikeciciftligi.com, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Üye’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından dolayı da oluşan giderler de Üye’ye aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin market.madalikeciciftligi.com’un hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, market.madalikeciciftligi.com mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. market.madalikeciciftligi.com, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye’ye bildirmekle yükümlüdür.


7. 27866 Sayılı Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmeliğin 7.maddesinin 4.fıkrasının c bendi gereğince ALICI’nın sipariş ettiği ürünlere ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır. Niteliği itibariyle; hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler olması sebebiyle elektronik ortamda anında ifa edilmesi ve ALICI’ya anında teslim edilmesi sebebiyle gıda maddeleri sipariş üzerine üretimi ve/veya ithalatı yapılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.


8. Gizlilik Politikası market.madalikeciciftligi.com’da Üyelerin özgür iradesi ve rızasıyla vermiş olduğu kişisel bilgiler; kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece market.madalikeciciftligi.com ve hizmet sağlayıcı firmalar tarafından kullanılmaktadır. Üye söz konusu kişisel bilgilerin reklam ve pazarlama alanında ve üyelerin genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat eder. market.madalikeciciftligi.com gerekli gördüğü takdirde bu bilgileri güvenilir başka kurum ve kuruluşlar ile de paylaşabilir. Kişisel bilgilerin üçüncü bir şahıs/kurum ile paylaşılması durumunda, market.madalikeciciftligi.com, üyelerin bilgilerinin güvende tutulması, istismara karşı korunması için her türlü makul önlemi alır. Ancak alınan önlemlere rağmen söz konusu verilerin çalınması, kaybolması bu sebeple herhangi bir zarar doğması durumunda market.madalikeciciftligi.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye aynı zamanda sitemizde bulunan gizlilik politikasını aynen kabul etmektedir.


9. Fikri Mülkiyet Hakları Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla market.madalikeciciftligi.com veri tabanı, market.madalikeciciftligi.com arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden market.madalikeciciftligi.com’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "market.madalikeciciftligi.com'a aittir. Üye’ler, market.madalikeciciftligi.com hizmetlerini, market.madalikeciciftligi.com bilgilerini ve market.madalikeciciftligi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının market.madalikeciciftligi.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, işbu sözleşme kapsamında market.madalikeciciftligi.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde market.madalikeciciftligi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


10. Sözleşme Değişiklikleri market.madalikeciciftligi.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


11. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, market.madalikeciciftligi.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, market.madalikeciciftligi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için market.madalikeciciftligi.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve market.madalikeciciftligi.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13. Yürürlük İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır). Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.


Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği yapılmaktadır.

Umay Deri Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri SAN.TİC.LTD.ŞTİ ve iştirakleri, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Madalı Keçi Çiftliği ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.

KVKK uyarınca Madalı Keçi Çiftliği tarafından müşterilerimizin verileri Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Madalı Keçi Çiftliği adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Madalı Keçi Çiftliği ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Kişisel verilerinizin Madalı Keçi Çiftliği tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Madalı Keçi Çiftliği veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz.